Expertmeeting Holland Outlet Mall Zoetermeer

Expertmeeting Outlet Center Zoetermeer

Op 17 mei vond in Den Haag een expertmeeting over de mogelijke komst van een Factory Outlet Center in Zoetermeer plaats. Vier experts waren gevraagd elk vanuit een eigen invalshoek hun visie op retail, binnensteden en outlet centra te schetsen. Hoofdvraag hierbij was of de eventuele komst van een outlet center tegenover het Stadshart Zoetermeer een verstandige keuze is. Statenleden, raadsleden uit Zoetermeer, de verantwoordelijke gedeputeerde, en Colleges van B&W uit de wijde regio waren genodigd. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Regio Midden Holland, VOA, Gouda Onderneemt en MHO.

David Evers, senior onderzoeker bij het Planbureau van de Leefomgeving trapte af met een lezing over de effecten van grootschalige detailhandel, zoals de beoogde Holland Outlet Mall. Hij constateerde dat een outlet center zelf zeer succesvol kan zijn, maar dat winkels in de omgeving hier negatieve effecten van ondervinden; er treedt een waterbedeffect op waarbij consumenten in het outlet center gaan kopen in plaats van in de winkel in de binnenstad. Hierdoor ontstaat vaak nieuwe leegstand. In Oberhausen leidde een nieuw winkelcentrum zelfs tot een halvering van het bezoek aan bestaande winkels in de binnenstad.

Fontys lector Cees-Jan Pen stelde in een column dat hij niet principieel tegen een outlet center is, maar dat wel met de goede cijfers gerekend moet worden. De verwachte 6,5 miljoen bezoekers zijn er volgens hem veel meer dan in het meest succesvolle outlet center van Europa (Roermond) verwelkomd worden. Roermond heeft een outlet center met 60% toeloop heeft vanuit Duitsland, een achterland dat Zoetermeer niet heeft. Realisme is noodzakelijk, zo stelde hij.
Zoetermeer als woonstad

Emeritus hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen gaf aan dat Zoetermeer een stad is die zoekt naar identiteit. Denken dat mensen straks massaal naar Zoetermeer komen om te winkelen acht hij deels wensdenken: de strijd om de funshopper wordt volgens hem door Den Haag en Rotterdam gewonnen, niet door Zoetermeer. De unieke kans voor Zoetermeer ligt volgens Derksen in een positionering als (groene) woonstad met goede voorzieningen voor de dagelijkse behoeften in de nabijheid.

 

Wat is een outlet center?

Stable-CEO Kees Woltering legde tenslotte uit wat een outlet center in de praktijk nu eigenlijk behelst. Stable ontwikkelde onder andere het factory outlet center Bataviastad en was betrokken bij de uitbreiding en renovatie van Rosada. Woltering schetste een beeld over hoe outlet centers in Nederland zich ontwikkeld hebben en welke ontwikkelingen er momenteel gaande zijn.

In de deelsessies gingen aanwezige Zoetermeerse raadsleden, statenleden uit Zuid-Holland en wethouders in gesprek met de experts en ondernemers uit Zoetermeer en wijde regio. Hierbij werd onder andere gevraagd om meer regie vanuit de provincie, zodat regiobelangen goed gewogen kunnen worden in het proces. Ook waren er vragen over combinatiebezoek en over het huidige Woonhart, waar het outlet center zou moeten komen. Een van de zittende ondernemers in het Woonhart gaf aan dat het wel goed gaat daar en dat sluiting daarom onnodig zou zijn. Welk probleem wordt er nu precies opgelost was hier de centrale vraag.

Hier zijn de presentaties van de expertmeeting te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *