Alle berichten van admin

Intensieve samenwerking loont!

 

In de laatste editie van Gouda Intobusiness magazine heeft voorzitter Gouda Onderneemt, Nico Voogt een interview gegeven.

Wat met samenwerking lokaal lukt, blijkt ook binnen de regio Midden-Holland nog steeds de sleutel tot succes

‘Intensieve samenwerking loont’

Een streep door Holland Outlet Mall in Zoetermeer. Voor Nico Voogt van GoudaOnderneemt! een krachtig voorbeeld van samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Lokaal en regionaal.

Klik hier voor het gehele interview.

Afblazen Holland Outlet Mall goed ontvangen door ondernemers in de regio

De winkeliers- en ondernemersverenigingen uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Krimpenerwaard, de Leidse regio, Waddinxveen en Zuidplas zijn blij met het besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer om te stoppen met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM).

“Het toevoegen van 31.000 vierkante meters aan retail bovenop het huidige aanbod in de regio zou een slechte ontwikkeling zijn geweest. Mode-, sport en schoenen zijn een sector die er pas net bovenop aan het krabbelen is. Een outlet center zou een grote terugval en nieuwe leegstand en faillissementen in de regio betekenen,” aldus Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt.

De ondernemers in de regio roepen alle betrokken partijen op om samen met de provincie Zuid-Holland de Retailagenda en de Retaildeals die de Rijksoverheid, de provincies en de Nederlandse gemeenten met elkaar maakten, invulling te geven. Voogt: “Met elkaar samenwerken in plaats van per gemeente bepalen wat er in alleen de eigen lokale markt moet gebeuren biedt een beter perspectief dan ‘ieder voor zich’”.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Meer informatie: Nico Voogt, M 06 518 562 52

www.gouda-onderneemt.nl

www.middenholland-onderneemt.nl

www.groenehart-onderneemt.nl

 

 

 

 

 

Expertmeeting Holland Outlet Mall Zoetermeer

Expertmeeting Outlet Center Zoetermeer

Op 17 mei vond in Den Haag een expertmeeting over de mogelijke komst van een Factory Outlet Center in Zoetermeer plaats. Vier experts waren gevraagd elk vanuit een eigen invalshoek hun visie op retail, binnensteden en outlet centra te schetsen. Hoofdvraag hierbij was of de eventuele komst van een outlet center tegenover het Stadshart Zoetermeer een verstandige keuze is. Statenleden, raadsleden uit Zoetermeer, de verantwoordelijke gedeputeerde, en Colleges van B&W uit de wijde regio waren genodigd. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Regio Midden Holland, VOA, Gouda Onderneemt en MHO.

David Evers, senior onderzoeker bij het Planbureau van de Leefomgeving trapte af met een lezing over de effecten van grootschalige detailhandel, zoals de beoogde Holland Outlet Mall. Hij constateerde dat een outlet center zelf zeer succesvol kan zijn, maar dat winkels in de omgeving hier negatieve effecten van ondervinden; er treedt een waterbedeffect op waarbij consumenten in het outlet center gaan kopen in plaats van in de winkel in de binnenstad. Hierdoor ontstaat vaak nieuwe leegstand. In Oberhausen leidde een nieuw winkelcentrum zelfs tot een halvering van het bezoek aan bestaande winkels in de binnenstad.

Fontys lector Cees-Jan Pen stelde in een column dat hij niet principieel tegen een outlet center is, maar dat wel met de goede cijfers gerekend moet worden. De verwachte 6,5 miljoen bezoekers zijn er volgens hem veel meer dan in het meest succesvolle outlet center van Europa (Roermond) verwelkomd worden. Roermond heeft een outlet center met 60% toeloop heeft vanuit Duitsland, een achterland dat Zoetermeer niet heeft. Realisme is noodzakelijk, zo stelde hij.
Zoetermeer als woonstad

Emeritus hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen gaf aan dat Zoetermeer een stad is die zoekt naar identiteit. Denken dat mensen straks massaal naar Zoetermeer komen om te winkelen acht hij deels wensdenken: de strijd om de funshopper wordt volgens hem door Den Haag en Rotterdam gewonnen, niet door Zoetermeer. De unieke kans voor Zoetermeer ligt volgens Derksen in een positionering als (groene) woonstad met goede voorzieningen voor de dagelijkse behoeften in de nabijheid.

 

Wat is een outlet center?

Stable-CEO Kees Woltering legde tenslotte uit wat een outlet center in de praktijk nu eigenlijk behelst. Stable ontwikkelde onder andere het factory outlet center Bataviastad en was betrokken bij de uitbreiding en renovatie van Rosada. Woltering schetste een beeld over hoe outlet centers in Nederland zich ontwikkeld hebben en welke ontwikkelingen er momenteel gaande zijn.

In de deelsessies gingen aanwezige Zoetermeerse raadsleden, statenleden uit Zuid-Holland en wethouders in gesprek met de experts en ondernemers uit Zoetermeer en wijde regio. Hierbij werd onder andere gevraagd om meer regie vanuit de provincie, zodat regiobelangen goed gewogen kunnen worden in het proces. Ook waren er vragen over combinatiebezoek en over het huidige Woonhart, waar het outlet center zou moeten komen. Een van de zittende ondernemers in het Woonhart gaf aan dat het wel goed gaat daar en dat sluiting daarom onnodig zou zijn. Welk probleem wordt er nu precies opgelost was hier de centrale vraag.

Hier zijn de presentaties van de expertmeeting te downloaden.