Groene Hart Onderneemt

Welkom op de website van Groene Hart Onderneemt.

Regionale positionering en structuurversterking binnen de regio Gouda-Alphen aan den Rijn en Woerden.

De gemeenten in de regio rondom Gouda (Regio Midden Holland), de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Woerden hebben in 2014 een convenant gesloten om de ontwikkeling van het Groene Hart een blijvende impuls te geven. Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda tekende het convenant als voorzitter onze regio. Samen willen de gemeenten de positie van het Groene Hart versterken en de economische ontwikkeling van het gebied verbeteren. Daarbij wordt de verbinding tussen het stedelijke en landschappelijke gebied gezocht. De gemeenten geven daarmee invulling aan het advies van de Externe Commissie Midden-Holland (commissie Hendrikx).

Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden zijn aanjagers van de samenwerking, maar zoeken daarbij nadrukkelijk naar intensief partnerschap met andere gemeenten in het gebied, het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en mede overheden.

Klik hier voor het laatste nieuws over Groene Hart Werkt, of neem contact op voor meer informatie via info@gouda-onderneemt.nl

________________________

Als platform Groene Hart-Onderneemt zijn we samen met Midden Holland- Onderneemt actief in de regio. Inmiddels zijn er diverse lobby’s gevoerd op diverse dossiers.

BLEIZO

MH.16-258nv Brief aan College GS inz zienswijze Actualisatie Programma Ruimte

Holland Outlet Mall Zoetermeer

MH 16 260sg Brief aan College BW Zoetermeer Holland Outlet Mall

MH 16 263ah diverse stukken Holland Outlet Mall Zoetermeer

MH 16 266nv brief Holland Outlet Mall Zoetermeer

________________________________________________________

INTENSIEVE SAMENWERKING LOONT!

In de laatste editie van Gouda Intobusiness magazine heeft voorzitter Gouda Onderneemt, Nico Voogt een interview gegeven.

Wat met samenwerking lokaal lukt, blijkt ook binnen de regio Midden-Holland en Groene Hart nog steeds de sleutel tot succes ‘Intensieve samenwerking loont’

Een streep door Holland Outlet Mall in Zoetermeer. Voor Nico Voogt van GoudaOnderneemt! een krachtig voorbeeld van samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Lokaal en regionaal.

Klik hier voor  het gehele interview.

______________________________

UPDATE

Afblazen Holland Outlet Mall goed ontvangen door ondernemers in de regio

De winkeliers- en ondernemersverenigingen uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Krimpenerwaard, de Leidse regio, Waddinxveen en Zuidplas zijn blij met het besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer om te stoppen met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM).

“Het toevoegen van 31.000 vierkante meters aan retail bovenop het huidige aanbod in de regio zou een slechte ontwikkeling zijn geweest. Mode-, sport en schoenen zijn een sector die er pas net bovenop aan het krabbelen is. Een outlet center zou een grote terugval en nieuwe leegstand en faillissementen in de regio betekenen,” aldus Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt.

De ondernemers in de regio roepen alle betrokken partijen op om samen met de provincie Zuid-Holland de Retailagenda en de Retaildeals die de Rijksoverheid, de provincies en de Nederlandse gemeenten met elkaar maakten, invulling te geven. Voogt: “Met elkaar samenwerken in plaats van per gemeente bepalen wat er in alleen de eigen lokale markt moet gebeuren biedt een beter perspectief dan ‘ieder voor zich’”.

Meer informatie: Nico Voogt, M 06 518 562 52

UPDATE

Expertmeeting Holland Outlet Mall Zoetermeer

Op 17 mei vond in Den Haag een expertmeeting over de mogelijke komst van een Factory Outlet Center in Zoetermeer plaats. Vier experts waren gevraagd elk vanuit een eigen invalshoek hun visie op retail, binnensteden en outlet centra te schetsen. Hoofdvraag hierbij was of de eventuele komst van een outlet center tegenover het Stadshart Zoetermeer een verstandige keuze is. Statenleden, raadsleden uit Zoetermeer, de verantwoordelijke gedeputeerde, en Colleges van B&W uit de wijde regio waren genodigd. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Regio Midden Holland, VOA, Gouda Onderneemt en MHO. Klik hier voor de presentatie

_________________________

UPDATE:
Het volgende persbericht is uitgegaan, Zoetermeer 7 december 2016.

Vrees voor aantasting voorzieningenniveau en leefbaarheid Midden Holland

De commissie Stad van de gemeente Zoetermeer organiseerde op 6 december een beeldvormende vergadering ten behoeve van de plannen voor de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer. De overgrote meerderheid van de insprekers spraken hun zorg uit dat

de HOM zal leiden tot een aantasting van het voorzieningenniveau in de steden en dorpen in deze regio.

Domino effect
De outlet met een oppervlak van 18.000 m² in de eerste fase (circa een derde van het huidige winkelareaal in het centrum van Zoetermeer) zal voornamelijk winkels bevatten in de branches mode, schoenen en sportartikelen. De effecten daarvan zullen neerslaan in een wijde omgeving. Dit geldt vooral voor de modebranche waardoor winkelgebieden in het hart worden getroffen. De teloorgang van modezaken leidt tot een domino-effect. Centra worden onaantrekkelijk waardoor vervolgens ook andere winkels verdwijnen met alle gevolgen voor de leefbaarheid.

InRetail: Huidige daling bezoekersaantallen
Naast ondernemers uit de regio voerden ook enkele vertegenwoordigers van landelijke organisaties het woord. InRetail wees erop dat de rapporten die de Gemeente Zoetermeer heeft laten vervaardigen een aantal onvolkomenheden bevat. In deze rapporten wordt namelijk geen aandacht geschonken aan de sterke daling van de bezoekersaantallen sinds 2004 in de centra van de steden waar een outlet center is gevestigd (daling in Roermond 13%, Lelystad 33% en Roosendaal 49%). Daarnaast zullen naar verwachting weinig bezoekers voor de HOM van buiten de regio komen en is de veronderstelde synergie met het Stadshart minimaal. De horeca profiteert maar de detailhandel niet of nauwelijks.

Minister Kamp: tegengaan uitbreiding winkelareaal
Detailhandel Nederland noemde de forse overbewinkeling in Nederland die minister Kamp heeft doen besluiten Retail-overeenkomsten te sluiten met alle provincies. Op 5 oktober jl. hebben de provincies de Retailagenda onderschreven met het doel uitbreiding van het winkelareaal tegen te gaan en waar mogelijk winkeloppervlak uit de markt te nemen.

Dat ondernemers verbaasd zijn en zich zorgen maken over deze ontwikkeling is dan ook meer dan verklaarbaar.

De ondernemers in de regio Midden Holland (Midden-Holland Onderneemt) hebben eerder via de samenwerkende ondernemersverenigingen in een brief aan het college van B & W hun zorgen geuit over de HOM. Onder de regio Midden Holland vallen de plaatsen Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Nieuwerkerk ad IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle.

Meer informatie via Nico Voogt, M 06 518 562 52

_________________________________________________________

Ondernemers diverse regio’s uiten bezwaren in gesprek met wethouder inzake Holland Outlet Mall Zoetermeer

14 november 2016

Ondernemersorganisaties vertegenwoordigd in Groene Hart-Onderneemt! en Midden Holland-Onderneemt! vertegenwoordigd door o.a. Eric Carree (VOA), Henk de Bas (OPW), Gerard van Erk SOG/Gouda Onderneemt! en Nico Voogt voorzitter Gouda Onderneemt! hebben maandag 14 november namens de regio’s hun zorgen kenbaar gemaakt in een persoonlijk gesprek met wethouder van Leeuwen in Zoetermeer.

Partijen vertegenwoordigde twee van de inmiddels vele regio’s die bezwaar maken tegen de Outlet Mall in Zoetermeer.

Rode draad in het gesprek was de in totaal 31000 m2 voorgenomen uitbreiding van detailhandel in combinatie met het karakter van de outlet mall.

Economisch ontwrichtend en in strijd met provinciale en regionale afspraken en opdrachten op instigatie van Minister Kamp. De ondernemers zijn van mening dat deze ontwikkeling niet past bij het terugdringen van het overschot aan m2 detailhandel. De uitgesproken weerstand is groot. Zowel bij de vertegenwoordigers uit de regio’s als lokaal in Zoetermeer waar de weerstand ook is en toeneemt.

In het gesprek is tevens de brief Outlet Mall overhandigd aan het College en de Raad.

Strekking is helder en sluit af met dat Nederland te veel meters heeft en dat de bestedingen in de detailhandel nemen af. McKinsey luidt hierover in een vorige week uitgebracht rapport de noodklok. De ondertekenden hopen dat de wethouder en gemeenteraad d bij nader inzien van het  plan wilt afzien en dat er alles aan gedaan zal worden vanuit de ondertekenden om deze ontwikkeling tegen te houden.

Daarnaast zijn Nico Voogt en Gerard van Erk 14 november geïnterviewd door GouweStad TV. Klik hier voor het gehele interview.

_________________________

UPDATE: Ondernemersverenigingen maken zich zorgen over outlet mall Zoetermeer
16 september 2016

Via bijgaande brief aan B&W van Zoetermeer hebben de verzamelde ondernemers in Midden-Holland en het Groene Hart hun zorgen geuit over de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer.

Er wordt onder andere op gewezen dat de informatievoorziening onvolledig is, onderzochte alternatieven zijn niet helder, interpretatie van provinciaal beleid is discutabel en nieuwe inzichten in de koopstromen (huidig lopend onderzoek) zullen duidelijk andere uitgangspunten voor de afweging geven dan het huidige onderzoek dat gebaseerd is op verouderde gegevens.

Eventuele toelichting bij woordvoerder namens Midden-Holland Onderneemt, Groene Hart Onderneemt en Gouda Onderneemt: via info@gouda-onderneemt.nl.

Klik hier voor de brief B&W outlet Zoetermeer

_________________________________

Ondernemersverenigingen maken zich zorgen over outlet mall Zoetermeer

Middels een brief aan het college B&W van Zoetermeer hebben diverse ondernemersverenigingen gezamenlijk als Midden Holland Onderneemt en Groene Hart Onderneemt hun zorgen geuit over de plannen omtrent een outlet mall in Zoetermeer.

Zij maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling, temeer omdat diverse experts uit het veld (o.a. Locatus, juli 2016) aangegeven heeft dat in de toekomst, ook in Zuid-Holland, het winkelbestand zal moeten inkrimpen. Locatus noemt in dit verband een noodzakelijke krimp in Zuid-Holland met ruim 5%. Dit rijmt niet met het toevoegen van 30.000 m2 nieuwe detailhandelsmeters aan de markt.

Een markt die door diverse ontwikkelingen zoals online winkelen, vergrijzing, bevolkingskrimp, veranderingen in het bestedingspatroon van consumenten, al onder druk staat (met name ook in het segment mode, modeaccessoires, sport en lederwaren waar de HOM zich op zal richten).

Tot nu toe zijn de diverse ondernemersverengingen niet betrokken bij het proces. In de brief vragen de ondernemersverenigingen om hun rol in dit kader als belanghebbende of wat voor Zoetermeer de relevante regio is waarbinnen de effecten van een Factory Outlet worden onderzocht. Daarnaast willen de ondernemersverenigingen de uitkomsten van de diverse onderzoeken ontvangen en informatie over het proces dat wordt gevolgd en de verschillende momenten waarop het  mogelijk zal zijn om te reageren c.q. in te spreken.

De brief is ondertekend door Midden Holland Onderneemt en Groene Hart Onderneemt.

Klik hier voor de correspondentie met de gemeente Zoetermeer.

Midden Holland Onderneemt

 • Gouda Onderneemt! Voorzitter: Nico Voogt, Gerard van Erk, voorzitter SOG en Gerard van Nieuwpoort, voorzitter VBG
 • FOZ (Federatie Ondernemersverenigingen Zuidplas) Voorzitter:
  Martin Gibbon
 • Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk Voorzitter: Felix van Pelt
 • FOK (Federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard) Voorzitter: Frie van Os
 • OPW (Ondernemersplatform Waddinxveen) Voorzitter ICW: Jan Roggeveen
  Voorzitter OVW: Henk de Bas

Groene Hart Onderneemt

 • VOA (Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn e.o.) Voorzitter: Eric Carree
 • POVW (Platform Ondernemersverenigingen Woerden) Voorzitter: Rina Mulder
 • Gouda Onderneemt! Voorzitter: Nico Voogt, Gerard van Erk, voorzitter SOG en Gerard van Nieuwpoort, voorzitter VBG

Vanuit de ondernemerskringen is er op dit moment een overlegstructuur met Gouda Onderneemt!, VOA, POVW en VNO RijnGouwe om elkaar te informeren en op te trekken waar mogelijk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *